"Uč se moudrým býti."  - J. A. Komenský

Vážení rodiče budoucí 4. D,

Vaše dítě bude do čtvrtého ročníku potřebovat následující pomůcky.

564 (nebo jiný zápisníček) 1 x na úkolníček

Vybavení penálu:alespoň 2 pera, pastelky,

2 - 3 tužky, fungujícíkružítko (nejlépe klasické, kovové), guma, ořezávátko,

červená a zelená gelovka nebo propiska, vhodné nůžky, které stříhají,

lepidlo- bílý tuhý váleček (ne tekuté!), krátké pravítko na podtrhávání

Potřeby na vv: K

 • vodové barvy a tempery
 • voskovky
 • štětce (1 silný, 1 slabý, 1 plochý)
 • kelímek, hadřík (raději více)
 • zástěra (nebo starší velké triko)
 • igelit na lavici

Ostatní:

 • trojúhelník s ryskou
 • druhý větší trojúhelník nebo dlouhé pravítko
 • balení euroobalů - 10 ks
 • cvičební úbor (boty na ven i do tělocvičny)
 • švihadlo (malý míček - většina dětí má ve třídě)
 • papírové kapesníky
 • 2 role papírových utěrek (nebudeme již používat látkové ručníky)

Pracovní sešity, běžné sešity, čtvrtky, barevné papíry a pomůcky na PČ -budou zakoupeny z třídního fondu - budeme vybírat 350,- Kč na dítě (tato položka nezahrnuje pracovní sešit na angličtinu).


Základní informace

Na těchto stránkách budete každý týden nalézat učivo a pracovní texty na jednotlivé týdny po dobu mimořádné situace.

Pro snažší obsluhu webových opakovacích aplikací jsou zde odkazy na cvičení, která jsem posílala mailem. 

Kontakt na třídní: g.handr.skola@seznam.cz

Kontakt na paní asistentku pedagoga: 

skype: Tomáš Kohút (fotografie čtyrlístku)

e-mail: len.kohutova@seznam.czČESKÝ JAZYK - internet

https://www.gramar.in/cs/#3             Zde najdete nejen cvičení ale i hry k českému jazyku.

https://skolakov.eu/cesky-jazyk-3-trida      S tímto serverem pracujeme ve škole, bohužel bývá někdy nedostupný..

1) Vyjmenovaná slova b - z

https://www.onlinecviceni.cz/exc/pub_list_exc.php?action=show&class=3&subject=%C4%8Cesk%C3%BD%20jazyk&search1=03.+Vyjmenovan%C3%A1+slova#selid


2) Určování rodu a čísla podstatných jmen

https://www.onlinecviceni.cz/ (podstatná jména)


3) Slovní druhy

https://www.onlinecviceni.cz/(slovní druhy)  


4) Tvrdé a měkké souhlásky

https://www.onlinecviceni.cz/ (tvrdé a měkk= souhlásky)

5) Souhláskyna konci slov

https://www.onlinecviceni.cz/exc/pub_list_exc.php?action=show&class=2&subject=%C4%8Cesk%C3%BD%20jazyk&search1=08.+Souhl%C3%A1sky+na+konci+slov#selid

Nejdůležitější doposud probraná látka učebnice:

1) Vyjmenovaná slova b - z             (učebnice strana 37 - 54, 67 - 115)

2) Určování rodu a čísla podstatných jmen  (učebnice strana 55 - 58)

3) Slovní druhy     (učebnice strana 116 -126) - probráno zatím jen částečně - přídavná jména a citoslovce

4) Tvrdé a měkké souhlásky - opakování z druhého ročníku

5) Souhláskyna konci slov - opakování z druhého ročníku

6) Velká písmena - opakování z druhého ročníku


PIŠTE SI DENÍČEK :-)

MATEMATIKA - internet

https://www.onlinecviceni.cz/exc/list_topic_mat1.php

Zde u kolonky 3. ročník najdete nejen níže uvedená témata, ale i ostatní látku 3. ročníku.

https://www.matika.in/cs/#3

Zde děti najdou hlavně zábavné logické úlohy - pyramidy, hady, apod.

https://skolakov.eu/matematika-3-trida

S tímto serverem pracujeme ve škole, bohužel bývá někdy nedostupný..

Nejdůležitější doposud probraná látka učebnice:

1) Násobilka/dělení 1 - 10  (učebnice 1. díl) již odevzdáno

2) Násobení desítkami   (učebnice 3. díl - str. 19 - 23) - k dispozici od 25. 3.

3) Písemné sčítání a odčítání   (učebnice 2. díl - str. 37 - 41, str. 43 - 45, str. 45 -56)

4) Zaokrouhlování na desítky a na stovky   (učebnice 2. díl 32)

5) Počítání do tisíce  (učebnice 2. díl - str. 3 - 22)

6) Rýsování trojúhelníků (učebnice 2. díl - str. 15)

7) Jednotky délky (děti mají tabulku) (učebnice 2. díl - str. 24 - 25)

ČETBA

  Denně číst. Knihu, čítanku, komix. Kdo žádnou knihu nemá, budu půjčovat knížky ze školní knihovničky, až si přijdete pro pracovní listy,


Nová látka

   Bude postupně vysvětlováno pomocí videí a popisů v jednotlivých týdnech.


   ČESKÝ JAZYK

1) Pády podstatných jmen  (učebnice strana 60 - 62)

2) Slovní druhy  (učebnice strana 116 -126)

3) Slovesa  (učebnice str. 88 - 89)


   MATEMATIKA

1) Písemné násobení jednociferným číslem (učebnice 3. díl str. 45 - 47)

2) Dělením se zbytkem (učebnice 3. díl str.7 - 17)

3) Rýsování kružnic (učebnice 3. díl str. 35 - 36)