ÚKOLY NA VRÁTNICI každou středu od 10:00

Úkoly a cvičení do 5. 4. 2020

Ve škole budou pracovní listy pro ty, co si je objednali od 31. 3. mezi 10:00 - 12:00 ve vrátnici. Daný den budu k dispozici tyto dvě hodiny ve škole. Pokud potřebujete pomoci nebo něco vysvětlit obraťte se na mě.

ČESKÝ JAZYK

1) Pracovní sešit - DOKONČI VŠE DO STRANY 67

Na straně 66 si vyber dvě zvířata a přepiš texty do sešitu KARANTÉNA (jeden z nich ti může nadiktovat někdo z rodičů nebo sourozenců).

2) Procvičuj na internetu pády

https://www.onlinecviceni.cz/exc/pub_list_exc.php?action=show&class=3&subject=%C4%8Cesk%C3%BD%20jazyk&search1=04.+Podstatn%C3%A1+jm%C3%A9na&topic=02.+P%C3%A1dy+podstatn%C3%BDch+jmen#selid 

3) Napiš v písance strany 20 a 21.

4) Vypracuj pracovní list na opakování vyjmenovaných slov.

MATEMATIKA

1) Do sešitu KARANTÉNA M napiš:

a) Učebnice 3. díl str. 3/ 4 - závorku vždy NEJDŘÍVE

b) Učebnice 3. díl str. 3/ 1,3, - napiš příklad a odpověď

2) Pracovní listy - budou v mailu a u těch, co si objednali, budou připraveny ve škole.

PRVOUKA

Pracovní list - TŘÍDĚNÍ ODPADŮ - vybarvi správnými barvami popelnice i odpad. Spoj odpad s popelnicí, kam patří.

ČTENÁŘSTVÍ

Pracovní list  1 - stejný text 

1. strana - zakroužkuj správný tvar. 

2. strana slovo, které má přeházená písmena, napiš správně.

Pracovní list 2 - O kouzelné rybě - strana 1 -text

Pracovní list 2 - O kouzelné rybě - strana 2 - úkoly k textu

Číst knížku. Pokud by někdo chtěl nějakou knihu půjčit, napište mi. 1. 4. mu ji půjčím ve škole mezi 10:00 a 12:00.

Úkoly a cvičení na týden do 5. 4. 2020 posílejte ofocené nebo v eurodeskách podepsané můžete zanechat na vrátnici školy.

Vložte svůj text...