Pracovní listy budou na vrátnici 29. 4. 2020 od 10:00 do 12:00. Na webu od 27. 4. Kdo by měl již některý sešit Karanténa popsaný, přineste jej s pracovními listy do školy a dostanete na popsaný sešit nový.

Úkoly a cvičení do 3. 5. 2020

ČESKÝ JAZYK

1) Napiš stranu 25 a 26 v písance.

2) Z pracovního pracovního sešitu (zelený) ze strany 66 opiš dvě zvířata do sešitu karanténa - jeden z textů má být delší (nepiš tedy Slimáka a Myš, vybrat smíš jen jedno z těchto zvířat a k tomu jedno jiné).Vložte svůj text...

3) Opakovací pracovní listy.

POZOR! TVOŘÍ-LI DÍTĚ VĚTU, každá věta začíná VELKÝM PÍSMENEM a končí buď tečkou, otazníkem nebo vykřičníkem. (Učivo 1. třídy). U úkolu utvoř věty, často dítě nepíše větu, ale třeba jen dvojici slov a velké písmeno na začátku vůbec neřeší :-(.

Procvičuj na internetu:

Najdi podstatná jména - označuj slova myší.

Opakuj všechna vyjmenovaná slova.


MATEMATIKA

1) Z učebnice 3. díl napiš do sešitu KARANTÉNA str. 27/18 - písemné odčítání 

2) Z učebnice 3. díl napiš do sešitu KARANTÉNA str. 15/43 - dělení se zbytkem 

3) Opakovací pracovní listy.

Procvičuj na internetu:

Opakuj dělení se zbytkem.

Doplň do násobilkových čtverců čísla neposedy.

Zaplať - kombinuj mince a bankovky.

ČTENÁŘSTVÍ

1) Přečti si v čítance Fraus str. 126 - 127 František z kaštanu, Anežka ze slunečnice a jak to začalo

Do sešitu KARANTÉNA odpověz na otázky 1, 2, 3, 5, a 6.

2)Pracovní listy se čtenářskými úkoly