Učivo bude na vrátnici opět ve středu 22. 4. od 10:00. Přineste, prosím, hotové pracovní listy.

Úkoly a cvičení do 26. 4. 2020

ČESKÝ JAZYK

1) Pracovní sešit -  Opakuj pády str. 68

2) Sešit KARANTÉNA  z učebnice str. 149 přepiš cvičení 21. Atrakce 

3) Pracovní listy

MATEMATIKA

1) Do sešitu KARANTÉNA z učebnice třetí díl str . 14/ 36 a dvě slovní úlohy str. 15/41 a 42

2) Pracovní listy 

ČTENÁŘSTVÍ

1) Přečti v čítance Fraus na str. 79 - 81 článek 

O holčičce s náhradní hlavou

     Odpovědi na otázky 1, 2, 3, 4, 5 ze strany 81 napiš do sešitu KARANTÉNA.


2) Pracovní listy

ANGLIČTINA

V tomto týdnu bude i více angličtiny, kterou nám připravila paní učitelka Janečková.
Připomínám k ANGLIČTINĚ: 

Před podstatné jméno se píše člen a když podstatné jméno začíná souhláskou 

(a dog, a train, a desk) .

pokud začíná podstatné jméno samohláskou, píšeme člen an

 (an apple, an orange, an elephant).