Přihlášku k prezenčnímu vzdělávání ve škole je nutné odevzdat  18.5. do 12:00. Úkoly budou na vrátnici ve středu    20. 5. od 10:00 (ve čtvrtek a pátek do školy nelze přijít, bude se provádět dezinfekce).

Úkoly a cvičení do 24. 5. 2020

ČESKÝ JAZYK

1) Písanka str. 29 - 30
2) Pracovní listy

3) Do sešitu KARANTÉNA napiš 8 vět - sloh - o tom, jak dodržujete karanténu, co vše se ve vašem životě změnilo, proč jsou opatření proti viru důležitá, co by se mohlo stát, kdyby se nedodržovala.

1) Pracovní listy
1) Pracovní list podle učebnice Fraus str. 26 - 27 (dětem, ze skupiny p. uč. Janečkové pošlu ofocené stránky ze školy, nebo je přidáme do složek s úkoly)

MATEMATIKA

1) Pracovní listy

2) Do sešitu KARANTÉNA napiš str. 25/5 (písemné sčítání a odčítání) a str. 49/30 (zaokrouhlování) .

ANGLIČTINA

1) Pracovní list podle učebnice Fraus str. 26 - 27 (dětem, ze skupiny p. uč. Janečkové pošlu ofocené stránky ze školy, nebo je přidáme do složek s úkoly).


2) Pracovní list číslovky + odpovědi

ČTENÁŘSTVÍ

1) Pracovní listy

2) Přečti si z čítanky FRAUS str, 152 - 153 Let do kouzelné Nezemě .Do sešitu KARANTÉNA odpověz na otázky 1 a 2.