Učení není mučení :-)

Úkoly a cvičení do 22. 3. 2020

Týden do 22.3.

PRACOVNÍ LIST - ČESKÝ JAZYK

1. Doplňte i, í, y, ý:

Ml_nář se v_dal k bl_zkému ml_nu. B_l jsem nemocný a pol_kal jsem p_lulky. Bab_čka je nedosl_chavá. Pep_ček se učil, co je sudokop_tník a lichokop_tník. Brz_čko se přibl_ží tuhá z_ma. Ve škole mě baví v_tvarná v_chova. Dostal jsem mal_nové l_zátko. Mam_nka mně vždy říká, um_j si dobře ruce. Špagety si postrouhám s_rem. Ve sklepě jsem se lekl malé m_šky. Květy op_lují p_lné včelky. Mám b_strého s_na. V pohádce b_la bab_čka b_linářka.

2. Najdi chyby v textu (barevně zvýrazni):

Pryncezna Lada měla miší kožíšek. Rybářovi se v sýti zachytila kouzelná rybyčka. Sliším zpívat princeznu Zpěvanku. Bidlím nedaleko sýdliště. Do těsta zašlehám ztuhlé býlky. V Bidžově byla velká zima. Na dovolené jsme navštívili vinný sklýpek. Nemám rád zymní sporty. Zýtra se určitě uvidíme. V ZOO uvidíš sisla, netopýra i síčka. Náš kocour se rád lýsá. Přísloví říká: co na srdci, to na jaziku.

3. Vymysli věty se slovy:

víla...........................................................................................................

opylovat...................................................................................................

lysá............................................................................................................

u syna.............................................................................................................

slepíš.............................................................................................................

zívat...............................................................................................................

vískat...............................................................................................................

mít....................................................................................................................

4. Doplň.

Dnešní nov_ny, žhavá sv_čka, v_žka kostela, hezký v_let, sudokop_tníci, prádlo us_chá, města L_berec, P_sek a Nový B_džov, poslat dop_s, seml_t zrní ve ml_ně, bublinková l_monáda, dát nádobí do m_čky, m_řit p_stolí, voňavý kv_tek, El_ška a Zb_něk, známý sp_sovatel, p_kat za trest, rozb-tý z_p, vym_slet řešení, z_skat přátele, sova v_r, krm_tko pro s_korky, pl_šový medvídek, sladké p_škoty, p_lný žák, um_něný kluk, v_pít nápoj

Cvičení přepiš.
MATEMATIKA - PŘÍKLADY DO 1000 - 2 pracovní listyČTENÁŘSTVÍ A POROZUMĚNÍ TEXTU - ŠIMSA PRACOVNÍ LISTY

Pokyny při práci s ŠIMSA  pracovními listy:

Každý den 2 - 3 strany, podle náročnosti. Příští středu pošlu další sadu.

Strana 1 - pády (již jsme začali probírat, učivo v učebnici ČJ)

Doplňování do vět jména Šimsa a Hafan

Strana 2 - Kdo nemá knihu - jména dětí si vymyslí - VELKÁ PÍSMENA!

Strana 3 - názvy států - VELKÁ PÍSMENA

Strana 4 - vysvětli velké H - Hafan, doplnit p a P

Strana 5 - Kdo nemá knihu - napiš a nakreslí, co dělá doma nyní on/a, když se

nedívá na televizi.

Strana 6 - přemýšlej a zkus vymyslet odpověď.

Strana 7 - Kdo nemá knihu - zkus si první dvě odpovědi vymyslet

Strana 8 - Pudlinka - pudlice - ostatní podle pokynů.

Strana 9 - Doplň podle pokynů.

Strana 10 - Nemoci proti kterým, se očkuje jsou v řešení na konci pracovních listů.

Napiš a namaluj, co bys daroval k 60. narozeninám dědečkovi nebo

babičce ty.

Strana 11 - Pracuj podle zadání.

Strana 12 - Bludiště.

Strana 13 - Skrývačka.

Strana 14 - Pokus se určit pády slova Šimsa.