Připravené pracovní listy budou pro ty, co si je objednali, ve středu 15. 4. od 10:00 do 12:00 na vrátnici školy.

Úkoly a cvičení do 19. 4. 2020

ČESKÝ JAZYK

1) Dvě strany Opakování vyjmenovaná slova -PL

Vyjmenovaná slova - všechna cvičení - procvičuj.

2) Jedna strana - podstatná jména - rod - číslo - pád - PL

3) Písanka strana 24

4) Do sešitu Karanténa napiš z učebnice cvičení 4 ze strany 110

Podstatná jména - názvy osob, zvířat, věcí, dějů a vlastností

 Procvičování podstatných jmen on-line:

MATEMATIKA 

1) Dělení se zbytkem - dvě strany PLDělení se zbytkem - karty

Dělení se zbytkem - žvýkačkový automat

2) Příklady - opakování sčítání a odčítání pod sebe, násobilka a dělení. - dvě strany PL

3) Do sešitu karanténa napiš ze str. 10 cvičení  17.

ČTENÁŘSTVÍ

O skřítku Sněhulíkovi - dvě strany PL.