Připravené pracovní listy pro ty, co si je vyžádali, budou na vrátnici ve středu 6. 5. od 10:00 do 12:00.

Úkoly a cvičení do 10. 5. 2020

ČESKÝ JAZYK

1) Do sešitu KARANTÉNA nakresli pomocí pravítka tabulku str. 64/4  z učebnice pro 10 podstatných jmen, které ze cvičení vypíšeš. U nich určíš a doplníš rod, číslo a pád. 

2) Procvičuj internetová cvičení z webu třídy.

3) vypracuj pracovní listy.



MATEMATIKA

1) Do sešitu KARANTÉNA napiš cvičení str. 16/47 a str 17/56.
2) Vypracuj pracovní listy.

ČTENÁŘSTVÍ

Vypracuj pracovní listy.

ANGLIČTINA

Vypracuj pracovní listy.