Přehled učiva do podzimních prázdnin 2020

Učivo do pátku 16. 10.

ČESKÝ JAZYK

Pracovní sešit str. 17, 18, 19

Pracovní list - rod/číslo/pád  a osoba/číslo/čas

Do cvičného čj červený - z učebnice str. 25/15

MATEMATIKA

Matýskova matematika - str. 9, 11, 12.

Početník str. 11, 12, 13 - můžeš počítat zpaměti nebo písemně na papír.

Do cvičného napiš z učebnice str. 20/32

ANGLIČTINA

Nauč se měsíce + pracovní list

VLASTIVĚDA - ZEMĚPIS

Pracovní list - opakování.

VLASTIVĚDA - DĚJINY

Zápis jsme stihli ve škole. Opakuj si pravěk, dobu bronzovou a železnou.

PŘÍRODOVĚDA

Podívej se na prezentaci o lese, opakuj všechny zápisy v sešitě.

Učivo do pátku 23. 10.

ČESKÝ JAZYK

Pracovní sešit str. 20, 21, 22, 23

Pracovní listy - rébusy a křížovky s vyjmenovanými slovy

MATEMATIKA

Matýskova matematika - str. 13, 14, 16

Početník str. 20, 21, 22 

ANGLIČTINA

Nauč se měsíce + pracovní list

VLASTIVĚDA - ZEMĚPIS

Strana 6 - 8 z učebnice přečíst. Opiš zápis do sešitu ze zadání v Teams.

VLASTIVĚDA - DĚJINY

Strana 5 a 6 z učebnice přečíst. Odpovídej na otázky podle textu. Opiš zápis do sešitu ze zadání v Teams.

PŘÍRODOVĚDA

Přečti si v učebnice str. 17 a 18 - zopakuj si stromy, nauč se keře na obrázcích.