Učivo bude k dispozici na vrátnici ve středu 10. 6. od 11:00. Pokud nestihnu z výuky přijít přesně v 11:00, prosím vyčkejte do mého příchodu.

4. 6. - 10. 6. Týdenní přehled

ČESKÝ JAZYK

1) Osoba, číslo a čas u sloves
Popis v učebnici strana 88 - 89

2) Do sešitu KARANTÉNA 
str. 88/3
str 89/2  - Vyčasuj sloveso lyžovat v čase přítomném, minulém a budoucím

3) Přepiš do sešitu KARANTÉNA cvičení str. 90/1
4) PRACOVNÍ SEŠIT - ZELENÝ str. 73 - 75 (číslovky a slovesa)
5)  Opakuj předpony - pracovní list

MATEMATIKA

1) Dělení mimo obor násobilek VYSVĚTLENÍ  str. 32 Matematika 3. díl
2) Do sešitu KARANTÉNA napiš 
str. 33/ 11
str.32/5
str. 34/18
str. 36/28
str 36/ 29

3) Pracovní list - počítej písemně na zvláštní papír, k příkladům zapisuj výsledek.

4) Pracovní list zlomky - pokus se vyřešit. Ve škole pracujeme společně na tabuli...

ČTENÁŘSTVÍ


1) Články z čítanky. Jelikož nemáš doma modrou čítanku, zde jsou náhradní články z čítanky Fraus.

str. 114 - 117  Jak se jednou ráno probudil les 

Do sešitu KARANTÉNA - OTÁZKY str. 114/ 6,  115/ 6     117/3,  

2) Vypracuj pracovní listy.

PRVOUKA

Lidské tělo - učebnice str. 63 - 69. Přečíst. Naučit/zopakovat - SMYSLY.
Na str. 67 se nauč vnitřní orgány v těle.