Ve středu 3.6. odevzdejte i oba sešity KARANTÉNA  a PÍSANKU. Učivo bude ve vrátnici od 11:00.

26.5 - 3. 6. Týdenní přehled


ČESKÝ JAZYKVložte svůj text...

SLOVESA - učíme se osobu, číslo a čas

MATEMATIKA

1) Pořadí výpočtů

2) Násobení dvojciferného čísla jednociferným pomocí rozkladu 

Učebnice str. 25 - 27

DO SEŠITU KARANTÉNA str. 25/2   a str. 26/12

3) Opakujeme dělení se zbytkem, násobilku a příklady se závorkami.

ČTENÁŘSTVÍ