Tento týden věnujeme hlavně opakování a dokončení některých restů. Poslední pracovní listy a ostatní pokyny budou ve středu od 11:00 na vrátnici. Nenechávejte odevzdávání učebnic na poslední chvíli. K dispozici máte tyto termíny: Středa 17. 6. od 11:00 do 11:45 - hlavní termín. Pondělí 22. 6. od 11:00 do 11:45 - výjimečně pro ty, kteří jindy nemohou.

Všechny vypracované úlohy + Pracovní sešit ČJ + hotovou písanku + sešity KARANTÉNA - můžete ještě odevzdávat na vrátnici kdykoli během posledního týdne,.

!!! UČEBNICE,  označený KLÍČ (jméno, třída), žákovskou knížku či zapůjčenou knihu, předáváte osobně p. učitelce nebo asistentce v jednom z termínů!!!

Učebnice 

Matematika ALTER 2.díl  - všichni  (54,- Kč)

Matematika ALTER 3. díl - všichni   (54,- Kč)

Matematika FRAUS -  Patrik M., Viktorie S.   (129,- Kč)

Český jazyk - ALTER - všichni     (86,- Kč)

Angličtina - Fraus  - Tibor, Patrik, Martin, Petra, Romana, Viktorie S.   (129,- Kč) 

Angličtina . Happy Street - Marek   (271,- Kč)

Čítanka FRAUS (oranžová) - všichni   (139,- Kč)

Čítanka  ALTER - Viktorie S.      (161,- Kč)

Prvouka - všichni     (98,-Kč)

Kniha z třídní knihovničky 

- Steve - Byla jednou jedna koťata   (179,-)

-Tibor - Nemetonburk   (79,-)

KLÍČ + nový zámek   200,-

ZTRACENÉ UČEBNICE ČI KLÍČ HRADÍ ŽÁK V PLNÉ VÝŠI, poškozené učebnice dle pokynů ŠŘ. Pokud vznikne dluh vůči škole, nebude do jeho uhrazení předáno vysvědčení.

ČESKÝ JAZYK

1)   Dokončit zelený pracovní sešit z českého jazyka do strany 79, 

2) Kdo ještě neodevzdal, dokončí a přinese vypracovanou písanku.

3) Opakujeme slovesa, podstatná a přídavná jména.

4) Zkus si písemnou práci (velmi podobnou budeme všichni psát na začátku září).

Vložte svůj text...

MATEMETIKA

1) Učíme se písemné násobení jednociferným číslem 

Procvičuj na školákově:

Písemné násobení

(V učebnici strana 45 - 48 , cvičení 45/2, 46/8 a 12, 47/14, 48/22)2) 

2) Pracovní list - druhý typ písemné práce. Podobnou budeme psát v září.

ČTENÁŘSTVÍ

Pracovní listy